УКРТРАНСНАФТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ

Одним з основних напрямів кадрової політики Товариства є забезпечення безперервного підвищення кваліфікації та підготовки персоналу.
Так, навесні цього року співробітники Укртранснафти захистили дипломні роботи в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, отримавши другу вищу освіту за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології». Під час вибору тем для своїх робіт працівники, в першу чергу, орієнтувалися на сучасні техніко-технологічні завдання, які постають перед ними у процесі транспортування нафти. У їхніх дипломних роботах розкрито найважливіші питання щодо забезпечення безперебійного та безпечного функціонування магістральних нафтопроводів, а також запропоновано інноваційні рішення для удосконалення діяльності підприємства.

Крім того, Укртранснафта бере участь у програмі MBA, яка розроблена з метою впровадження сучасних стандартів управління. Програма поєднує в собі досвід Київської школи економіки та знання кращих експертів з різних бізнес-дисциплін. Студенти мають змогу познайомитися з міжнародним досвідом у сфері управління компаніями та застосувати це на практиці.