УКРТРАНСНАФТА УКЛАЛА ДОГОВІР ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

В контексті проведення в Україні судової реформи, 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 року №1401-VIII, яким передбачено значні зміни не лише у судовій системі, але і в системі прокуратури, адвокатури тощо. Зокрема, Законом №1401-VIII підвищено вимоги до зайняття посади судді, запроваджено інститут конституційної скарги, встановлено обов’язкове досудове врегулювання спорів, введено адвокатську монополію у судах тощо.

Так, Закон №1401-VIII передбачає, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, за винятком представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Представництво виключно адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року, у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.
Таким чином, згідно з Конституцією України поступово, починаючи з 1 січня 2017 року, право на здійснення процесуального представництва юридичної особи в судах при розгляді усіх різновидів спорів мають лише адвокати.

У свою чергу, 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким, зокрема, встановлено, що представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Отже, на цей момент для належного процесуального представництва інтересів АТ «Укртранснафта» в судових спорах у Верховному Суді та судах касаційної інстанції, у судах апеляційної інстанції, а з 1 січня 2019 року – у судах першої інстанції, є необхідним отримання адвокатських послуг, тобто професійної правової (правничої) допомоги.
Необхідною умовою для отримання професійної правової (правничої) допомоги є укладення договору про надання правової допомоги, оскільки, згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (стаття 26), надання адвокатських послуг повинно здійснюватися виключно на підставі договору про надання правової допомоги, укладеного з адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням чи з адвокатом.

З огляду на наведене, АТ «Укртранснафта» прийнято рішення про укладення з Адвокатським об’єднанням «Новіков і Партнери» Договору № 0409ПД про надання правової (правничої) допомоги від 04 вересня 2018 року.

Сторонами погоджено, що конкретні питання правового характеру, у вирішенні яких існує потреба та щодо яких надається правнича допомога, її обсяг та зміст, розмір винагороди (гонорару) за її надання тощо, погоджуються сторонами письмово та зазначаються в Протоколах погодження договірної ціни, які є невід’ємною частиною вказаного Договору.