Укртранснафта отримала всі необхідні документи для відновлення роботи трубопроводу Самара – Західний напрямок

АТ «Укртранснафта» отримало усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

Зокрема, 14 та 15 вересня компанія отримала від Державної митної служби реєстрацію створення зон митного контролю на терміналах у Смизі та Новоград-Волинському.

Укртранснафта повністю підтверджує готовність надавати послуги з транспортування дизельного пального транзитом та для потреб внутрішніх замовників і запрошує потенційних партнерів (постачальників пального) до співпраці.

За додатковою інформацією щодо договірних умов з транспортування дизельного палива нафтопродуктопроводом контрагенти можуть звертатись за тел.: +380 44 201 57 38, е-mail: m.kravchenko@ukrtransnafta.com

Нагадаємо, Укртранснафта підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років. Відповідно до умов договору Укртранснафта має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

Для управління нафтопродуктопроводом Укртранснафта створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники Укртранснафти і ТОВ «Прикарпатзахідтранс» – провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

 

JSC Ukrtransnafta received all necessary documents for the recommencement of the operation of the “Samara – Western direction” pipeline.

JSC Ukrtransnafta received all the necessary documents for the operation and proper management of the Ukrainian section of the “Samara – Western direction” oil product pipeline.

In particular, on September 14th and 15th, the company received registration from the State Customs Service for the establishment of customs control zones at the terminals in Smyha and Novohrad-Volynskyi.

JSC Ukrtransnafta confirms its readiness to provide services for the transportation of diesel fuel in transit and for the needs of domestic customers and invites potential partners (fuel suppliers) for cooperation.

For additional information on the contractual terms for the transportation of diesel fuel via the oil product pipeline please contact by phone: +380 44 201 57 38, by e-mail: m.kravchenko@ukrtransnafta.com

For reference

JSC Ukrtransnafta has signed a 5-year agreement with the Assets Recovery and Management Agency (ARMA) for the management of the Ukrainian part of the “Samara-Western direction” oil product pipeline. In accordance with the terms of the agreement, JSC Ukrtransnafta has the rights and obligations to conduct economic activities for transportation, storage, transshipment of petroleum products on road and rail transport. The company also undertakes to provide for 5 years at least UAH 1.1 million per month revenue for the state from the management of the oil product pipeline.

JSC Ukrtransnafta has set up a separate unit in its organizational structure to manage the oil product pipeline. It includes employees of JSC Ukrtransnafta and Prykarpatzahidtrans LLC who are lead specialists in the transportation of oil products by main pipelines.