Соціальна відповідальність
Кадрова політика

На сучасному етапі розвитку АТ «Укртранснафта» основними напрямками кадрової політики є:

  • збереження трудових ресурсів Товариства в умовах високої конкуренції серед професіоналів на ринку праці України;
  • удосконалення корпоративних заходів, що регулюють ефективність трудових відносин, стабільність трудових колективів тощо;
  • забезпечення безперервного підвищення кваліфікації і підготовки персоналу як процедури розвитку трудового потенціалу Товариства;
  • удосконалення та впровадження нових форм оцінки роботи персоналу і його мотивації з врахуванням індивідуального внеску у результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
Співробітники
АТ "Укртранснафта"
1

загальна кількість працівників

1

кількість керівників

1

керівники є кандидатами наук

1

закінчили Івано-Франківський ДТУ нафти і газу

1

мають профільну повну вищу освіту

1

років – середній стаж роботи

Прийом на роботу та переведення працівників на провідні посади здійснюється постійно діючими кваліфікаційними комісіями, що створює систему відбору персоналу, внутрішнього найму і, як результат – забезпечення виробництва необхідними категоріями професіоналів.

Середній стаж роботи працівників АТ «Укртранснафта» дозволяє говорити про досконале знання працівниками основних технологічних процесів, роботи виробничого обладнання, свідчить про стабільність колективів.

У сучасних умовах постійних змін, потреби в інтеграції у світові бізнес-процесів керівництво АТ «Укртранснафта» приділяє постійну увагу розвитку персоналу, його навчанню. Затверджено Положення про систему безперервного професійного навчання керівників та фахівців АТ «Укртранснафта». Щорічно більше 1100 працівників Товариства підвищують свою кваліфікацію і проходять підготовку в провідних навчальних закладах та бізнес-школах як в Україні, так і за її межами.

Контроль за реалізацією кадрової політики, ефективністю використання трудових ресурсів Товариства є предметом планомірного обговорення на засіданнях правління АТ «Укртранснафта», а відповідальність за її реалізацію покладено на перших керівників Товариства і філій.

Соціальна політика

Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, АТ «Укртранснафта» взяла на себе ініціативу щодо розробки та впровадження Колективного договору, метою якого є забезпечення максимально можливого рівня соціального і матеріального благополуччя працівників на основі зміцнення та підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

Предметом цього договору є переважно додаткові, порівняно із законодавством, положення про умови праці та її оплати, положення про соціальне та житлово-побутове забезпечення працівників Товариства, гарантії, компенсації та пільги.

Колективний договір гарантує збереження рівня і обсягів соціальних гарантій, пільг і компенсацій працівникам Товариства, а також прав трудового колективу та Профорганізації на участь в управлінні виробництвом не нижче встановлених Кодексом законів про працю України, законами України: «Про оплату праці», «Про банкрутство», «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», генеральною та галузевою угодами та іншими державними нормативними актами.

Спорт

Важливим напрямком соціальної політики Товариства є залучення до занять фізкультурою і спортом якомога більше працівників.

Фізична культура і спорт, здоровий спосіб життя є важливими чинниками зміцнення здоров`я, підвищення працездатності працівників, формування доброзичливого морально-психологічного клімату в трудових колективах.

У трудових колективах АТ «Укртранснафта» запроваджені ефективні форми активного відпочинку та відновлення працездатності працівників за допомогою проведення профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості, тренування в секціях тощо. Створені або орендуються басейни, стадіони, тренажерні зали, облаштовані спортивні майданчики для занять фізичною культурою і спортом. Для потреб працівників Товариства та членів їх сімей діють два спортивно – оздоровчих комплекси (м. Кременчук і м. Лисичанськ).

У Товаристві стало доброю традицією щорічне проведення загальнокорпоративних спортивних змагань – Спартакіад.