Схема системи магістральних нафтопроводів України
Система магістральних нафтопроводів (МН) України включає:
19 нафтопроводів
діаметром до 1220 мм включно; загальною довжиною 3506,6 км, а в одну нитку – 4767,4 км
Характеристики
потужність системи на вході – 114 млн. т/рік, на виході – 56,3 млн. т/рік; загальна номінальна ємність резервуарних парків системи МН складає 1083 тис. м3.
термінал і НПС
морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний», а також 28 нафтоперекачувальних станцій (НПС), 18 з яких задіяні в транспортуванні нафти, а 10 – переведені в режим утримання в безпечному стані
Обладнання
резервуарні парки, системи електропостачання, захисту від корозії, телемеханіки, технологічного зв’язку, протипожежні та протиерозійні споруди
1
нафтоперекачувальних станцій
1
насосних агрегатів
1
резервуарів в експлуатації