ПРОЕКТ ТРАНСПОРТУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ НАФТИ «ПІВДЕННОЮ ДРУЖБОЮ» ОТРИМАВ СТАТУС ПРОЕКТУ ВЗАЄМНОГО ІНТЕРЕСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

29 листопада 2018 року рішенням Міністерської Ради Енергетичного Співтовариства проекту транспортування різних сортів нафти нафтопроводом «Південна Дружба» присвоєно статус Проекту Взаємного Інтересу (Project of Mutual Interest, PMI).

Це рішення стало результатом опрацювання Товариством у співпраці з іншими зацікавленими сторонами комерційних та технічних аспектів Проекту, а також його всебічної оцінки експертами Секретаріату Енергетичного Співтовариства в ході процедури відбору проектів – кандидатів на присвоєння статусу PMI.

Надання Проекту статусу Взаємного Інтересу стало свідченням визнання Енергетичним Співтовариством та Європейською Комісією міжрегіонального значення Проекту для інтеграції нафтотранзитної інфраструктури України та Грузії як Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства, Словацької та Чеської Республік та Угорщини як членів ЄС – Учасників Співтовариства та Азербайджанської Республіки як важливої країни-партнера в енергетичній сфері зазначеної організації та Європейського Союзу в цілому.

Вказане рішення Міністерської Ради підтвердило відповідність Проекту Розпорядженню ЄС (EU Regulation) 347/2013 «Щодо основоположних засад трансєвропейської енергетичної інфраструктури», його потенціалу в сфері підвищення рівня енергетичної безпеки, диверсифікації джерел та маршрутів постачання нафти, створення передумов для сталого розвитку нафтотранспортних систем та суміжних сфер енергетичного сектору країн-учасниць, утвердження принципів та засад Євросоюзу та кращих європейських практик у стосунках між операторами ринку – учасниками Проекту, покращенню конкурентного середовища тощо.

Проект передбачає використання існуючої інфраструктури, наявних вільних нафтотранзитних потужностей за маршрутом Проекту, ґрунтується на його комерційній та технічній відповідності потребам учасників ринку та здійснюватиметься із гарантуванням безперебійності постачань нафтопроводом «Південна Дружба» нафти сорту Urals.

Зважаючи на довгостроковий економічний ефект для учасників Проекту, інвестиції, необхідні  для остаточної адаптації окремих ділянок маршруту для таких послідовних прокачувань різних сортів нафти оцінюються експертами як достатньо помірковані.

Статус РМІ сприятиме спрощенню дозвільних процедур, залученню фінансування та створенню при підтримці Єврокомісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства уніфікованого міжурядового режиму Проекту, в т.ч. – з метою гарантування прав та інтересів інвесторів та компаній-учасниць.

АТ «Укртрансафта» розраховує на подальшу активізацію консультацій між задіяними операторами із питань практичної підготовки Проекту до його прискореної реалізації.