Політика Товариства у сфері якості
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ АТ «УКРТРАНСНАФТА» ВІД 29 СІЧНЯ 2019 РОКУ №45

Топ-менеджмент Акціонерного товариства «Укртранснафта», усвідомлюючи відповідальність за діяльність Товариства під час експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту, з метою забезпечення якісного, надійного і безпечного надання послуг з транспортування та зберігання нафти приймає

ОСНОВНІ ЗОБОВЯЗАННЯ У СФЕРІ ЯКОСТІ: 

  • здійснювати своєчасне, якісне, надійне та безпечне надання послуг з транспортування нафти відповідно до укладених договорів;
  • застосовувати ризик-орієнтований підхід до управління бізнес-процесами Товариства;
  • впроваджувати сучасні інформаційні технології;
  • виконувати роботи з проектування, будівництва, експлуатації, ремонту та технічного переоснащення об’єктів системи транспортування нафти з використанням найкращих сучасних технологій;
  • здійснювати постійний контроль та періодичне діагностування трубопровідної системи, застосовуючи засоби сучасного діагностування споруд, будівель та обладнання;
  • постійно підвищувати кваліфікацію працівників з метою забезпечення належної компетентності персоналу;
  • постійно удосконалювати систему менеджменту Товариства відповідно до установлених вимог та забезпечувати її відповідність вимогам ISO 9001:2015.

Політика у сфері якості є основою для встановлення і аналізу цілей для відповідних підрозділів та бізнес-процесів Товариства.