Політика у сфері охорони праці
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ПАТ «Укртранснафта» від 23 жовтня 2017 року №301

Законодавство України з охорони праці передбачає реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Об’єкти нафтопровідного транспорту, як носії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, відносяться до категорії підвищеної небезпеки.

ПАТ «Укртранснафта», повною мірою усвідомлюючи потенційну небезпеку можливого негативного впливу своєї масштабної і технологічно складної діяльності на життя і здоров’я працівників, прагне розвивати магістральний нафтопровідний транспорт і проводити роботи таким чином, щоб мінімізувати ризики і запобігти загрози виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань працівників і забезпечити впровадження в Товаристві передового міжнародного досвіду з питань керування охороною праці.

У своїй діяльності ПАТ «Укртранснафта» керується принципами:
Повної відповідальності генерального директора та заступників генерального директора Товариства – директорів філій
ПАТ «Укртранснафта» за створення безпечних і здорових умов праці
Виконання вимог українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, стандартів та нормативно-правових актів у галузі охорони праці
Планування та здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту від небезпечних виробничих факторів, які відповідають сучасному рівню науки і техніки в галузі охорони праці
Пріоритету життя і здоров’я працівників, а також забезпечення належних, безпечних і здорових умов їхньої праці
Планування та здійснення діяльності, спрямованої на зниження виробничого травматизму та професійних захворювань
Постійного поліпшення та вдосконалення діяльності у сфері охорони праці, а також системи керування охороною праці ПАТ «Укртранснафта»
Відкритості значимої інформації про діяльність в галузі охорони праці
Для дотримання названих принципів ПАТ «Укртранснафта» ставить перед собою таку мету та завдання:
Забезпечення комплексної оцінки рівня небезпеки виробничих об’єктів Товариства, що проводиться шляхом виявлення всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об’єкта, їхньої оцінки та аналізу можливих варіантів і зменшення ризику виникнення небезпечної ситуації
Вдосконалення системи керування охороною праці ПАТ «Укртранснафта» за рахунок своєчасної розробки та актуалізації керівних документів Товариства, регламентів та процедур в галузі охорони праці, чіткого розмежування прав, обов’язків і відповідальності працівників за дотримання вимог з охорони праці
Інформування працівників про охорону праці і умови праці на робочих місцях, про існуючі ризики ушкодження здоров’я, про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів
Забезпечення охорони праці та безпечних умов праці працівників при експлуатації будівель, споруд, обладнання та здійсненні технологічних процесів
Забезпечення санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників, укомплектування засобами та препаратами для надання домедичної допомоги
Приведення існуючої системи керування охороною праці ПАТ «Укртранснафта» у відповідність до вимог стандарту OHSAS 18001:2007
Мінімізація ризиків і запобігання загрози виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань працівників
Постійне проведення навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт та перевірки знань вимог охорони праці
Функціонування систем моніторингу і контролю стану охорони праці та умов праці на робочих місцях
Виділення організаційних, матеріальних і фінансових ресурсів для забезпечення функціонування системи керування охороною праці та проведення заходів з охорони праці
Забезпечення особистої відповідальності керівників всіх рівнів і безпосередніх виконавців за дотримання вимог охорони праці
Постійне формування позитивного іміджу ПАТ «Укртранснафта» як товариства, орієнтованого на пріоритет збереження життя і здоров’я працівників
Підвищення культури виробництва, освітнього та професійного рівня працівників у галузі охорони праці
Врахування пропозицій працівників та інших зацікавлених сторін в діяльності з охорони праці в Товаристві
Дотримання цих положень ПАТ «Укртранснафта» вважає запорукою оптимального поєднання інтересів Товариства з соціально-економічними потребами суспільства в галузі охорони праці.