Політика у сфері комплаєнс-менеджменту
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом АТ «Укртранснафта» від 21 січня 2020 року №15

Топ-менеджмент АТ «Укртранснафта», усвідомлюючи відповідальність за діяльність Товариства під час експлуатації об’єктів нафтопровідного транспорту, з метою забезпечення якісного, надійного і безпечного надання послуг з транспортування та зберігання нафти прийняв рішення впровадити у Товаристві систему комплаєнс-менеджменту.

Політика у сфері системи комплаєнс-менеджменту
АТ «Укртранснафта»:

 – відповідає цілям АТ «Укртранснафта» щодо участі в забезпеченні якісного, надійного та безпечного надання послуг з транспортування та зберігання нафти;

– забезпечує основу для встановлення цілей;

– містить постійну вимогу актуальності політики;

– включає принципи комплаєнс в операційні політики, процедури і процеси АТ «Укртранснафта»;

– відповідає цінностям, цілям і стратегії АТ «Укртранснафта».

Політика системи комплаєнс-менеджменту є основою для встановлення цілей відповідніх функціональніх процесів
АТ «Укртранснафта».

Політика системи комплаєнс-менеджменту підтримується іншими документами системи менеджменту. Вона є складовою частиною інших політик Інтегрованої системи менеджменту АТ «Укртранснафта», яка відповідає міжнароднім стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
ISO 19600, OHSAS 18001.

Цілі у сфері системи комплаєнс-менеджменту АТ «Укртранснафта»:
Бездоганно виконувати вимоги чинного законодавства та чинних нормативних документів
Проводити роботу щодо актуалізації нормативної бази
Проводити навчання персоналу, який задіяний в системі менеджменту, згідно з вимогами розроблених документів
Здійснювати незалежну та неупереджену комплаєнс-функцію
Дотримуватись нульової толерантності до невиконання обов’язків з дотриманням норм відповідності
Впроваджувати найкращі практики комплаєнс-менеджменту
Постійно здійснювати моніторинг комплаєнс-ризиків на всіх рівнях
Неухильно виконувати норми корпоративної етики
Належно здійснювати навчання та обмін інформацією відносно дотримання норм відповідності
Запобігати потенційним конфліктам інтересів серед працівників
Постійно удосконалювати та забезпечувати відповідність Інтегрованої системи менеджменту АТ «Укртранснафта» вимогам ISO 19600