Перелік скорочень

АТ – акціонерне товариство

ДАТ – державне акціонерне товариство

ПАТ – публічне акціонерне товариство

ВОЛЗ – волоконно-оптичні лінії зв’язку

ЛВДС – лінійно-виробнича диспетчерська станція

МН – магістральний нафтопровід

МНТ – морський нафтовий термінал

НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України

НПЗ – нафтопереробний завод

НПС – нафтоперекачувальна станція

ПЗД – приймально-здавальна дільниця

РБУ – ремонтно-будівельне управління

ТЕП – техніко-економічна пропозиція