Енергетична політика
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ АТ «УКРТРАНСНАФТА» ВІД 23 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ №300

Енергетична політика АТ «Укртранснафта» (далі – Енергетична політика) спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та постійне підвищення енергетичної ефективності процесів транспортування та зберігання нафти.

Енергетична політика є основою для встановлення та аналізу цілей у сфері енергетичного менеджменту, а також основою для здійснення дій з підвищення енергетичної ефективності.

ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Забезпечувати енергетичну ефективність за рахунок проведення модернізації устаткування, впровадження заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та раціонального їхнього використання
Дотримуватися вимог чинного законодавства України, міжнародних угод, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Товариства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Ззабезпечувати проектування, будівництво, модернізацію об’єктів системи транспортування та зберігання нафти з використанням найкращих енергоощадних технологій
Забезпечити впровадження, функціонування та постійне вдосконалення системи енергетичного менеджменту Товариства відповідно до вимог ISO 50001:2011 та чинного законодавства України
Забезпечувати надійне транспортування та зберігання нафти, застосовуючи енергоефективне устаткування та сучасні технології
Забезпечувати закупівлю товарів, робіт, послуг з покращеними енергетичними характеристиками
Підвищувати обізнаність, інформованість та мотивацію працівників Товариства у сфері раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоощадності та з питань впровадження, удосконалення та функціонування системи енергетичного менеджменту
Забезпечувати доступність інформації про діяльність Товариства з питань раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та енергоощадності
Керівництво Товариства бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Енергетичної політики.