Contacts
"UKRTRANSNAFTA"
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

32/2 Moskovska Street, Kyiv 01010, Ukraine
Tel.: (+38 044) 201-57-01, 201-57-76
Fax: (+38 044) 201-57-78
E-mail: office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

«Main Pipelines «Druzhba»
A BRANCH OF PJSC ”UKRTRANSNAFTA”

Ihor Mykhailovych Pita, Deputy Director General,
Director of the Branch 

12 Lypynskoho Street, Lviv 79000, Ukraine
Tel.: (0322) 91-97-40
Fax: (0322) 91-91-46
E-mail: mailbox@druzhba.lviv.ua
www.druzhba.lviv.ua

MORE DETAILS ON THE BRANCH
«Prydniprovski Main Pipelines»
A BRANCH OF PJSC ”UKRTRANSNAFTA”

Vitalii Volodymyrovych Velychko, Deputy Director General, Director of the Branch

32/5 Peremohy Street, Kremenchuk, Poltava region, 39605
Ukraine
Tel.: (0536) 74-17-67
Fax: (0536) 79-71-97
E-mail: mail@ppdmn.com

MORE DETAILS ON THE BRANCH
«PIVDENNI MAIN PIPELINES»
A BRANCH OF PJSC ”UKRTRANSNAFTA”

Sviatoslav Mykolaiovych Datsyk, Deputy Director General,
Director of the Branch

16 Otamana Holovatoho Street, Odesa 65003, Ukraine
Tel.: (048) 728 48 60
Fax: (048) 734 97 03
E-mail: pmn@ukrtransnafta.com

MORE DETAILS ON THE BRANCH
CONTACT DETAILS OF THE PRESS CENTER
A BRANCH OF PJSC ”UKRTRANSNAFTA”

Tel.: (+38 044) 201 57 31
E-mail: press@ukrtransnafta.com

REQUESTS FOR INFORMATION
A BRANCH OF PJSC ”UKRTRANSNAFTA”

A request for information may be filed at:

postal address: 32/2 Moskovska Street, Kyiv 01010, Ukraine
e-mail: office@ukrtransnafta.com;
fax: (044) 201-57-78, (044) 201-57-46;
tel: (044) 201-57-74, (044) 591-24-87.

Contact Us


* - required fields