Екологічна політика
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» ВІД 23 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ №302

Керівництво Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта», усвідомлюючи відповідальність за вплив діяльності Товариства на довкілля, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та для підвищення екологічної безпечності послуг з транспортування та зберігання нафти приймає нижче наведені зобов’язання.

ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО КЕРУВАННЯ
Дотримуватись вимог чинного українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів (міжнародних угод), стандартів, нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки
Підвищувати екологічну безпеку об’єктів системи транспортування та зберігання нафти, зменшувати викиди і скиди забруднюючих речовин, обсяги утворення відходів виробництва у навколишнє природне середовище
Виконувати роботи з проектування, будівництва, експлуатації, ремонту та модернізації об’єктів системи транспортування та зберігання нафти з використанням найкращих екологічно чистих та ресурсоощадних технологій
Знижувати ризики виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками
Постійно поліпшувати систему екологічного керування ПАТ «Укртранснафта» відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015
Забезпечувати відкритість інформації про діяльність, пов’язану з впливом на довкілля
Підвищувати екологічну культуру та свідомість працівників у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
Екологічна політика є основою для встановлення та аналізування екологічних цілей, завдань, програм.