Екологічна політика
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ АТ «УКРТРАНСНАФТА» ВІД 14 СІЧНЯ 2019 РОКУ №16

Керівництво Акціонерного товариства «Укртранснафта», усвідомлюючи відповідальність за вплив діяльності Товариства на довкілля, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та для підвищення екологічної безпечності послуг з транспортування та зберігання нафти приймає

ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Дотримуватись вимог чинного українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів (міжнародних угод), стандартів, нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки
Підвищувати екологічну безпеку об’єктів системи транспортування та зберігання нафти, зменшувати викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та обсяги утворення відходів виробництва
Виконувати роботи з проектування, будівництва, експлуатації, ремонту та модернізації об’єктів системи транспортування та зберігання нафти з використанням найкращих доступих екологічно безпечних та ресурсоощадних технологій
Знижувати ризики виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками
Постійно поліпшувати систему екологічного керування АТ «Укртранснафта» відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015
Забезпечувати відкритість інформації про діяльність, пов’язану з впливом на довкілля
Підвищувати екологічну культуру та свідомість працівників у сфері екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів та дбайливого відношення до навколишнього природного середовища
Впроваджувати новітні рішення в галузі охорони довкілля з урахуванням основних засад та принципів, передбачених директивами та нормами Європейського Союзу
Враховувати екологічні чинники при розробці політики закупівель під час придбання товарів, робіт та послуг
Забезпечувати ведення відкритого діалогу з постачальниками товарів, робіт та послуг, співробітниками та місцевими громадами з питань діяльності Товариства спрямованого на покращення стану навколишнього середовища

Екологічна політика є пріоритетною і доводиться до відома кожного працівника Товариства. Екологічна політика підлягає перегляду, коригуванню і вдосконаленню при зміні пріоритетів розвитку і умов діяльності Товариства.