Перелік скорочень

ДАТ - державне акціонерне товариство

ПАТ - публічне акціонерне товариство

ВОЛЗ - волоконно-оптичні лінії зв'язку

ЛВДС - лінійно-виробнича диспетчерська станція

МН - магістральний нафтопровід

МНТ - морський нафтовий термінал

НДДКР - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України

НПЗ - нафтопереробний завод

НПС - нафтоперекачувальна станція

ПЗД - приймально-здавальна дільниця

РБУ - ремонтно-будівельне управління

ТЕП - техніко-економічна пропозиція