Кадрова і соціальна політика


Кадрова політика


На сьогоднішньому етапі розвитку ПАТ «Укртранснафта» основними напрямками кадрової політики є:

  • збереження трудових ресурсів Товариства в умовах високої конкуренції серед професіоналів на ринку праці України;
  • вдосконалення корпоративних заходів, що регулюють ефективність трудових відносин, стабільність трудових колективів тощо;
  • забезпечення безперервного підвищення кваліфікації і підготовки персоналу як процедури розвитку трудового потенціалу Товариства;
  • вдосконалення та впровадження нових форм оцінки роботи персоналу і його мотивації з врахуванням індивідуального внеску у результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Докладніше…


Соціальна політика


Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, ПАТ «Укртранснафта» взяла на себе ініціативу щодо розробки та впровадження Колективного договору, метою якого є забезпечення максимально можливого рівня соціального і матеріального благополуччя працівників на основі зміцнення та підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства…

Докладніше…


 Спорт


Важливим напрямком соціальної політики Товариства є залучення до занять фізкультурою і спортом якомога більше працівників.


Докладніше…