Корпоративне управління


Ліцензія НКРЕКП


Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства


Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»
Затверджено рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» від 20.04.2016 № 57.


Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»
Додаток до рішення №67 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Укртранснафта» від 23.06.2016


Річна і квартальна фінансова звітність ПАТ «Укртранснафта» публікується в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті http://www.stockmarket.gov.ua (відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826).