Послуги та тарифи Товариства для споживачів України

Основні послуги:
•    транспортування нафти магістральними трубопроводами;
•    перевалка нафти;
•    зберігання нафти в резервуарних парках Товариства;
•    надання послуг з приймання, здавання та оперативного зберігання нафти в нафтотранспортній системі.

Допоміжні послуги:
•    надання маневрових та буксирувальних послуг суднами Товариства;
•    надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності;
•    надання послуг з охорони громадян;
•    проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
•    виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії;
•    надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
•    організація та проведення спортивних занять професіоналів і любителів спорту;
•    надання послуг фіксованого телефонного зв’язку та надання в користування каналів електрозв’язку;
•    діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;
•    посередницька діяльність митного брокера;
•    надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
•    пошиття та реалізація швейних виробів;
•    послуги з деревообробки та реалізації столярних виробів;
•    готельні послуги;
•    переробка та реалізація м’ясо-ковбасних виробів;
•    послуги з переробки шкіри;
•    виробництво цегли;
•    інші.

ПАТ «Укртранснафта» має всю необхідну дозвільну документацію на здійснення вище перелічених видів діяльності (ліцензії, дозволи) та провадить їх у відповідності до Ліцензійних умов, що регулюють вказані види діяльності.

За послуги з транспортування нафти для споживачів України ПАТ «Укртранснафта» стягує плату відповідно до тарифів, затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України.

За послуги з транспортування нафти транзитом територією України, а також за інші послуги, ціноутворення яких не підлягає державному регулюванню відповідно до Закону України «Про ціни та ціноутворення», встановлюються договірні тарифи.

При цьому, тарифи на транспортування нафти розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30.07.1999 № 993